Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Keď sa naši patróni sv. Svorad a sv. Benedikt tešili....

P1130281.JPG – 268.97 kBDňa 10. júna o 20:15 hod. sa v rámci Noci kostolov uskutočnilo divadelné pásmo  s názvom Keby kamene vedeli rozprávať... v priestoroch  zrekonštruovaných ruín Zoborského kláštora.  Pod režijným dohľadom pani učiteľky I. Gulišovej nacvičili žiaci našej školy zaujímavý divadelný projekt o živote  sv. Svorada a sv. Benedikta. V dramatickom pásme vystúpilo vyše 20 žiakov naprieč ročníkov 2.- 9. a študentka osemročného gymnázia.  V jednotlivých obrazoch deti predstavili  starobylý kláštor benediktínov z 9. storočia, Kláštor sv. Hypolita,  Kostol sv. Jozefa  zo 17. storočia a  život a pôsobenie kamaldulských mníchov. Jedinečným spôsobom ukázali na pozitívny vplyv benediktínov pre miestnych  obyvateľov,  ich  živú a hlbokú kresťanskú vieru, šírenie kultúry  a vzdelanosti i hospodársky rast  regiónu v čase existencie kláštora. 

Atmosféru stredoveku umocnili aj dobovými kostýmami avlastnoručne vyrobenými výtvarnými  rekvizitami.Záver hry ukončila  modlitba sv. Svorada.

Divadelné predstavenie navštívil aj mimoriadne vzácny hosť, otec biskup  Viliam Judák s tajomníkom vdp. Miroslavom Šidlom. Malých hercov potešila vysoká účasť asi 200 divákov i rôzne nitrianske médiá.

Hlavné postavy boli zverené už herecky  ostrieľaným „detským hviezdam“. David Sedmák sa uviedol v role biskupa Maura a Natálka Kováčová svojím lyrickým a precíteným prednesom prerozprávala legendu o našich svätých.  Marek Arpáš a Adam Hegeduš sa vžili do role Svorada a Benedikta, EmkaDoláková nás sprevádzala s deťmi po kláštore. Súčasťou hereckej skupiny boli deti na exkurzii, anjel, archeológovia, ochrancovia prírody, ba dokonca ajplíživí zbojníci.  Do hry   sa zapojil aj pán učiteľ Lukáš Belo. Úloha kráľa Svätopluka v jeho podaní zožala veľký úspech.

Divadelná hra mala pozitívny ohlas u detí, rodičov a mnohých hostí. Veríme, že najväčší mala u našich drahých svätých a naozaj sa v tento večer tešili.

Réžia: Mgr. Ivica Gulišová

Hudobná réžia: Mgr. Ivica Gulišová

Dramaturgia: Mgr. Gabriela Kratochvílová

Ďakujeme všetkým účinkujúcim,  milým rodičom, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli tomuto malému divadelnému dielku, pánovi zástupcovi J. Šunderlíkovi za ochotu a priestor nacvičiť hru.

Ďakujeme našim patrónom  a nášmu  dobrotivému Pánu Bohu  za účinnú pomoc a ochranu.

(text: Mgr. G. Kratochvílová)

Fotogaléria

Novinky v kocke