Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Návšteva knižnice

Dňa 27. septembra sme navštívili Krajskú knižnicu /žiaci 4.B triedy/.

Zúčastnili sme sa besedy : Od Schillera po Bethovena. Počúvali sme skladbu „Óda na radosť“, ktorú zložil Ludvik van Bethoven.

Pani knihovníčka nám pustila video, stručný životopis a dielo skladateľa. Upútalo nás, akého mal krutého otca, ako ho bil a on hľadal útechu v prírode, pri  jazere, ktoré mal veľmi rád.

Silný dojem v nás vyvolal aj záver videa, kde umelec už hluchý , ďakuje obecenstvu za potlesk a ovácie.

Fotogaléria

text: žiak Krištof Kosdi

Novinky v kocke