Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Kittsee - Viedeň

Dňa.18.10.2016 žiaci 6.A. 7.A.8.A triedy absolvovali školskú exkurziu do Kittsee- Viedne.

Prvá zastávka z bohatého programu bola v továrni na čokoládu v Kittsee. Tam mohli žiaci vidieť priamo  výrobný proces  od začiatku až po finálny produkt, jednotlivé fázy boli vysvetlené. Žiaci nadobudli  vedomosti z rozličných medzipredmetových vzťahov: geografia, matematika, fyzika, občianska náuka, ekológia, biológia a iné. Prehliadku továrne ukončili ochutnávkou sladkých cukroviniek a čokolády v podnikovej predajni.

Vo Viedni bola hlavným programom návšteva hudobného múzea Haus der Musik. Je to mimoriadne zaujímavé interaktívne múzeum, kde žiaci mohli vnímať a rozlišovať rôzne zvuky a melódie. Celá prehliadka  je koncipovaná tak,že na jednotlivých poschodiach počúvali zvuky rôznej intenzity a z rôznych zdrojov digitálnou formou, rôznymi technikami a prístrojmi, obrazom i dokonca vlastným virtuálnym dirigovaním viedenského filharmonického orchestra.  Zvuk sa špirálovito vyvíjal od rôznych rušivých zvukov až po tie najušľachtilejšie melódie svetových skladateľov F.Schuberta, Beethovena, Haydna, W.A. Mozarta.

Všetky nadobudnuté poznatky takýmto zaujímavým spôsobom žiaci zúročia na rôznych vyučovacích hodinách. Vo Viedni žiaci obdivovali aj architektúru cisárskeho palácového komplexu- Hoffburg. Domov sa vrátili pomerne v neskorých večerných hodinách, ale obohatení vedomosťami a s peknými zážitkami.

Fotogaléria

(text: Mgr. G. Kratochvílová, foto: M. Bírošová)

Novinky v kocke