Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Na vedeckom jarmoku

Veda, ktorú môžete vidieť, počuť a zažiť!

 

Aj žiaci našej školy kráčali fyzikou s tekutým dusíkom, cestovali vo svete hmyzu, biotechnológiách, ekonomike a lúštili matematické hlavolamy. Vedecký jarmok, ktorý aj tento rok zorganizovala Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, popularizuje prírodné vedy prostredníctvom zaujímavých ukážok a experimentov z jednotlivých prírodovedných odborov.

Organizátori chcú – okrem iného –  vyvolať záujem mladých ľudí o štúdium prírodovedných predmetov a ukázať dôležitosť a význam prírodovedných poznatkov pre bežný život. Podarilo sa. „ Už viem, na akú vysokú školu pôjdem!“ Kričali štvráci na chodbe školy po návrate z jarmoku. Kiež by to vydržalo aspoň niektorým.

 

 

 

 

Fotogaléria 1

Fotogaléria 2

(text, foto: Mgr. B. Farkašová, Mgr. J. Martišová)

Novinky v kocke