Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa

 

Aj k nám prišiel Mikuláš, ale iba preto, aby sa neskúšalo, učiť nás veruže učil. A čo? Predmet sa volal: Naše srdce. Áno a naši deviataci pomohli ako vedeli. Tak ako to bolo? Bol jeden kupec a mal všetkého veľa, veľa. No jeho srdce, počúvajte dobre, jeho srdce bolo stále tvrdšie a tvrdšie, až sa premenilo na kameň. Nikomu nechcel pomôcť, žil len pre seba. Prišiel sviatok sv. Mikuláša a vo sne sa mu prisnilo, koľko nešťastia už vo svete urobil. Ale ako to napraviť?

Veľmi ľahko. Svätý Mikuláš mu pomohol svojou dobrou radou. „Nie je bohatý ten, čo veľa vlastní, ale ten, kto veľa dáva a je schopný darovať druhým seba samého.“ (J.P.II.) Preto si aj my vezmime tento dar od Mikuláša a budeme mať krásne srdce.

Fotogaléria

(foto: sr. Diana, text: sr. P. Margaréta)

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Novinky v kocke