Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Popoludnie so starkými

V čase  fašiangov a veselosti si naši prváci pozvali do školy svojich starkých. Vo štvrtok 16.2. 2017 im pripravili pekný kultúrny program s milým posedením, aby sa im poďakovali za ich starostlivosť, obetavosť, ochotu a lásku. Spevom, slovom a tancom im rozdávali radosť.

 

Starkí naši, sme radi, že Vás máme!

 

Fotogaléria

 

(text: Mgr. S. Porhajašová, foto: Mgr. K. Borovská)

 

Novinky v kocke