Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Mochovce - Energoland

Dňa 3. 3. 2017 sme sa zúčastnili exkurzie  do Energolandu  pri atómovej elektrárni v Mochovciach. Počas 2 hodín strávených v modernom priestore sme zažili interaktívnu hodinu fyziky. Zábavnou formou sme získali   množstvo užitočných  informácií o rôznych energiách o ich využití, o pozitívach a negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny, o premene prírodných zdrojov na energiu.

Mohli sme porovnať život v minulosti bez elektrickej energie s tým dnešným, kde je elektrina prítomná pri všetkých ľudských činnostiach od rána do večera, vybudovať mesto s vlastnými zdrojmi energie. Mali sme možnosť vidieť sa v tepelnom zrkadle. Vypočítali sme, akú robíme  uhlíkovú stopu svojím spôsobom života. Zisťovali sme rádioaktivitu v našom bydlisku. Páčila sa nám interaktívna Mendelejevova periodická sústava, schody prvkov s polčasmi rozpadu. Zapálili sme žiarovku poskakovaním, nabili sme mobil krútením pedálov  a vydali sme sa na 3D dobrodružnú cestu – film  Odysea energie. Exkurziu sme ukončili vyhliadkovou jazdou v areáli samotnej elektrárne, kde nás zaujali chladiace veže.

Táto exkurzia nás bude inšpirovať k ďalšiemu skúmaniu zákonitostí fyziky a javov okolo nás.

Už teraz sa tešíme na podobné akcie.

Žiaci V.B a VIII.A

 

Fotogaléria

 

(text: Mgr. D. Porubská, foto: Mgr. D. Porubská, Mgr. B. Farkašová)

Novinky v kocke