Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Predškoláci u prvákov

V piatok 17.marca sme v 1.A triede privítali predškolákov z našej materskej školy. Plní zvedavosti a očakávania riešili úlohy, ktoré mali pripravené.  Vyskúšali si písanie na tabuľu, sedenie v laviciach, hlásenie pri odpovedaní... Prvákom zaspievali, zacvičili, zarecitovali.

Našim budúcim prváčikom želáme  mnoho chuti a elánu a hlavne radosti  v  školskom živote. Čaká  ich síce mnoho povinností, ale  aj mnoho radosti a vedomostí. Milí budúci prváčikovia, prajeme  vám, aby ste narástli do dobroty a múdrosti.

                                         

                                                                                                                  Z celého srdca vaši kamaráti z I. A.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. S. Porhajašová)

Novinky v kocke