Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Festival bábkových hier v V.A a v V.B

Podporovať čitateľskú gramotnosť a zdatnosť  sa dá rôznym spôsobom. V rámci Marca - mesiaca kníh a v súlade s tematickým celkom Dráma a dramatické umenie v 5. ročníku sme pripravili projekt: Bábková hra očami a rukami detí...

Žiaci pracovali v pracovných skupinách. Deti si samy rozdelili úlohu dramaturga, režiséra, výtvarníka, scenáristu. Vyrobili si vlastné bábky (prevažovali javajky a maňušky) aj kulisy. Napísali si scenár,  naštudovali celú bábkovú hru. Mali možnosť výberu známych rozprávok, ale aj vytvoriť hru  podľa vlastnej fantázie. Porota z radov žiakov  počas prezentácie hodnotila umeleckú hodnotu dramatizácie, scenár, výtvarné stvárnenie. Pred vlastnou prezentáciou jeden z tímu predstavil hru i protagonistov. Diváci všetky predstavenia ocenili  potleskom a príslušným počtom bodov. Ožili nám  v rozprávke princezné, králi, zajačiky, ježkovia, Janko a Marienka, húsky a mnoho iných milých postavičiek. Takto si utvrdili a ozrejmili personifikáciu, literárny výrazový prostriedok v umeleckom texte. Deti  privítali takýto neformálny projekt, kde sa na vlastných skúsenostiach a zručnostiach naučili učivo o dramatickom umení v príjemnej atmosfére. Bábkové hry  sa chystajú prezentovať aj svojim mladším spolužiakom. Všetkým piatačikom držíme palce a prajeme  veľa úspechov.

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. G. Kratochvílová)

Novinky v kocke