Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Po Štúrových stopách na Devíne...

Dňa 23.5.2017 sa uskutočnila školská exkurzia do Bratislavy a na hrad Devín. Zúčastnili sa na nej žiaci VII.A a VIII. A triedy so svojimi triednymi učiteľkami a s pátrom Petrom ako duchovným otcom a kaplánom našej školy.

Program školskej exkurzie bol nasledovný:

- Návšteva Dómu sv. Martina, prehliadka katedrály,

- sv.omša,

- návšteva historického centra Bratislavy,

- návšteva historického hradu Devín.

 Celý plánovaný program sme splnili.

Edukačný cieľ exkurzie bol oboznámiť sa  s históriou nášho národa, poznávať duchovné bohatstvo, upevniť v žiakoch národnú hrdosť a povedomie.

V katedrále sv. Martina si žiaci mohli overiť už nadobudnuté vedomosti o stredovekých dejinách, o kráse neskorogotickej architektúry, rovnako ako  aj vzácne a výnimočné miesto korunovácie mnohých európskych panovníkov i pamätné   trojsté výročie narodenia cisárovnej Márie Terézie, významnej panovníčky Habsburgovskej dynastie.

Svätá omša v Dóme sv. Martina  umocnila sviatočnosť a výnimočnosť tohto miesta a atmosféry. Páter Peter spolu s miništrantmi   a žiakmi  siedmeho a ôsmeho ročníka nám pripravil krásnu omšu. V homílii nás páter oboznámil a duchovne navnadil na exemplárny život a skutky Jána Almužníka. Svätcovi je venovaná v chráme aj kaplnka, kde sú jeho zachované pozostatky a nedávno bola aj zrekonštruovaná. V chráme bola vysoká návštevnosť mnohých zahraničných turistov z ďalekých a exotických krajín.

V centre mesta žiaci obdivovali historickú fontánu rytiera Rolanda, spoznali budovu SND, kostol Jezuitov, Michalskú bránu.  Pestrosť architektúry historického centra je dôkazom umu a majstrovstva našich predkov v stavebníctve, v architektúre i v umení.

Presunom na hrad Devín sme sa ocitli v hlbokej minulosti. Hrad Devín je po tesnej rekonštrukcii skvostom histórie a umenia. Výhľad na sútok riek Moravy a Dunaja je fascinujúci. Výklad lektora zaujal žiakov a dozvedeli sa o osídlení hradu ešte spred 5000 rokov pred Kr. Postupne sme sa dozvedali o jednotlivých fázach budovania hradu, významnosti a stratégie polohy. Majiteľmi hradu boli rôzne šľachtické rody, ktoré sa nakoniec rozpadli a dnes vlastní hrad SR a je Národnou kultúrnou pamiatkou.

Žiakov zaujala 55m kopaná hradná studňa, výška hradu, nádherné nádvoria. Expozícia bola spestrená aj o ukážky života stredovekého obyvateľstva,  žiaci si  mohli vyskúšať streľbu lukom na cieľ.

Po krásnych zážitkoch a excelentnom programe sa žiaci bezpečne  vrátili domov. Prežili krásny, pokojný, zmysluplný a užitočný deň.

Na školskej exkurzii boli splnené mnohé edukačné ciele: dejepisné:  utvrdenie si doterajších  poznatkov i nadobudnutie nových  o histórii raného stredoveku, o  rímskom osídlení,  genézu Veľkej Moravy, o zásahu  napoleonských vojsk. Literárne vedomosti o národnom výstupe štúrovcov na hrad Devín, pôsobenie mnohých významných literátov na území Bratislavy.  Náboženstvo  - hlboké prežitie sv. omše, duchovné posilnenie spolupatričnosti v rámci triedneho spoločenstva.

Ako aj prierezové témy z geografie: poloha hradu Devín, hranice štátu, sútoky riek, poznávanie pohoria Karpát.

Školská exkurzia splnila ciele a úlohy  v plnom rozsahu. Je to nenahraditeľná a veľmi efektívna metóda, ako si žiaci môžu rozširovať svoj vzdelanostný obzor a zároveň aj budovať národné, duchovné, literárne, jazykové i osobnostné povedomie.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. G. Kratochvílová, foto: Mgr. D. Porubská)

Novinky v kocke