Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Naše tanečnice

Na našej škole sa formuje nové tanečné zoskupenie. Dievčatá zo 6.A Emky: Bírová, Doláková, Veronika Fusková, Sofia Kostolániová vymysleli choreografiu ku Dňu matiek s názvom OSUD. Tešíme sa na ďaľšie tvorivé nápady dievčat. Invencie kamarátok posilní aj Janka Bazaličková. Čo pekné nám pripravíte? Sledujte novú tanečnú skupinu Golden Flowers.

 

Novinky v kocke