Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Šiestaci a deviataci na exkurzii v Štátnom archíve

8. 9. 2017 sme sa zúčastnili na Dni otvorených dverí v Štátnom archíve v Ivanke pri Nitre, ktorý bol spojený s tematickou výstavou Cestovanie a sťahovanie v minulosti. Žiaci mali možnosť vidieť a dozvedieť sa veľa zaujímavých vecí – mohli napr. vidieť cestovný pas Milana Rastislava Štefánika a dozvedieť sa viac o odchode Slovákov do Ameriky za prácou.

Tiež si mohli pozrieť výstavu najzaujímavejších archívnych dokumentov napr. evanjelickú matriku, kde bol zapísaný Ľudovít Štúr, parte Andreja Hlinku, ale aj listinu kráľa Bela IV. z roku 1268. Súčasťou prehliadky bola aj prehliadka archívnych depotov. Na záver sme si vyskúšali písanie husím brkom a tušom a vyplnili sme si kópie cestovných pasov z prvej polovice 20. storočia.

Fotogaléria

Novinky v kocke