Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Od kolísky po hrob...hop!

Tento   nezvyčajný názov patrí divadelnej hre, ktorú  sme nacvičili a predstavili  dňa 29. 9. 2017 našim žiakom v predpoludňajších hodinách na Nitrianskom hrade v gotickej priekope. Divadelný projekt sa uskutočnil v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V hre účinkovala takmer tridsiatka detí naprieč ročníkmi 3. až 9., naši  bývalí žiaci, ba aj pedagógovia a pán školník Ferko. V projekte bolo zapojené aj Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v osobe Natálky Kováčovej. Literárnym podkladom divadelnej hry sa stala povesť Jozefa Cígera Hronského Zakopaný meč pod Zoborom.

Pani učiteľka Ivica Gulišová, autorka a režisérka scenára, pretransformovala povesť do divadelnej podoby.   Stvárnená modernosť sa snúbi s tradičným obsahom  povesti. Autorka  zakomponovala  text do novodobého, súčasného života mladých ľudí, prepojila ho s históriu a s osudom kráľa Svätopluka a jeho synov. V živote tejto kráľovskej rodiny zohrali  významnú rolu  aj nitrianski benediktíni, ktorí sú svätí patróni  našej školy i celého mesta Nitry. Mladí a mimoriadne  šikovní herci zvládli náročnosť nácvikov, 1. premiéru i hlavné večerné predstavenie vynikajúco. Celá divadelná hra je postavená na obrazoch a symboloch a deti sa naučili porozumieť metaforám i mnohým iným literárnym výrazovým prostriedkom. V hre sa stretlo veľa edukatívnych kompetencií: literárne, dramatické, dejepisné, náboženské, geografické, enviromentálne, výtvarné, tanečné a hlavne tie, ktoré nám napomohli stmeliť celý dramatický kolektív a ťahali za jeden povraz, aby sa predstavenie vydarilo. Ďakujeme   nášmu  dobrotivému Pánu Bohu a nebeskej Matke Panne Márii, že držala ochrannú ruku nad deťmi i nad počasím, aby sa projekt mohol uskutočniť.  Veľká vďaka patrí  všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom divadelnom predstavení, je to dielo celej školy,  šikovných detí a každého pedagóga učiteľského zboru.

Fotogaléria

(text: Mgr. Kratochvílová, foto: sr. Diana)Novinky v kocke