Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Slovenčinárky na cestách...

V dňoch 6.-7. 10. 2017 sa zúčastnili  slovenčinárky  Mgr. G. Kratochvílová  za základnú školu a PaedDr. Vlasta Ďurfinová za gymnázium našej školy na konferencii Slovenskej asociácie slovenčinárov  v Bratislave. Tento rok sa uskutočnilo aj mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, kde sa volili ďalší členovia predsedníctva. Asociácia od tohto roka má nové sídlo, a to na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na Gondovej ulici v Bratislave. Tam sa konala aj  konferencia. Program bol veľmi zaujímavý, stretli sa tam osobnosti mnohých vzdelávacích inštitúcií, ale najviac zaujali vedecké pracovníčky a pracovníci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, Ústavu slovenskej literatúry, Literárneho informačného centra, rovnako aj príspevky NUCEM-u a Školského inšpekčného centra.

Účastníci získali veľa cenných informácií, ktoré zúročia priamo vo svojej praxi na vyučovaní a v práci predmetových komisií. Jedinečný príspevok predniesla pani riaditeľka  Ústavu slovenskej literatúry SAV - Mgr. Dana Hučková, CSc. o novom projekte kontinuálneho  vzdelávania pedagógov  a paralelne  projektmi interpretácií umeleckých textov pre žiakov a študentov podľa žánrov a lekcie k historickej poetike. Mimoriadne živú diskusiu vyvolal príspevok o povinnom čítaní, výbere diel, o chronológii, faktografii či žánrovom členení jednotlivých diel, alebo  ukážok. Slovenčinári poukázali na mnohé úskalia textov, ktoré sú dostupné v učebniciach alebo v školských knižniciach.  Rovnako padlo mnoho otázok k T5, T9  a  EM,  ktoré organizuje a spracúva NUCEM. Keďže priestor k týmto pálčivým otázkam bol pomerne zúžený, dohodlo sa vedenie a účastníci na osobitnom  metodickom dni s pracovníkmi a autormi testov NUCEM-u. Opakovane  nám potvrdili, že z výsledkov testovania nie je korektné vytvárať akési “rebríčky“ škôl, ako to vytvárajú médiá a niektoré štátne orgány.   Kvalitu škôl tvoria komplexnejšie kritériá, nie  test, ktorý sa uskutoční jedenkrát do roka. Jednoznačne NUCEM uznal, že ak chceme kvalitné výstupy, musia dostať učitelia rovnako kvalitné vstupy, servis metodických materiálov, dostatok školení pedagógov, učebný materiál, cvičné testy, atď.  a tiež aj NUCEM bude vyvíjať aktivity a osvetu smerom k médiám, aby nevytvárali zo školského testovania zavádzajúce, zneisťujúce  informácie. Pani riaditeľka Školského inšpekčného centra, pani  PhDr.Zdenka Farkašová, poskytla veľmi cenné výsledky v prezentácii z inšpekčnej činnosti a uistila všetkých prítomných, že inšpekčná činnosť sa nezameriava na osobu učiteľa, ale na vyučovanie predmetu v rámci celej školy a stáva sa viac poradným orgánom. Z Literárneho informačného centra sme sa dozvedeli o mnohých novinkách, o projektoch a aktivitách, ktoré by nám pomohli  moderne a  efektívne  vyučovať našu materinskú reč a poznať skvosty svetovej i slovenskej literatúry. Veríme, že budeme  môcť všetky tieto dobré myšlienky, aktivity a projekty uplatniť  vo vyučovaní, a tak skvalitniť a zvýšiť vzdelanosť našich žiakov a študentov.

Fotogaléria

Zapísala:  Mgr.G.Kratochvílová, PaedDr.Ďurfinová 

 

Novinky v kocke