Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Štvrtáci na Zobore

Exkurziu sme začali odchodom autobusu zo zastávky na Palárikovej ulici o 8,15h. Pri Liečebnom ústave na Zobore sme vystúpili. Najprv sme šli ku Svoradovmu prameňu odkiaľ sme pokračovali do Svoradovej jaskyni. Tu sme si porozprávali stručnú históriu, prezreli sme si interiér jaskyne, niektorí aj jej zadnú sieň. Odfotili sme sa a pokračovali pred hlavný vchod do Liečebného ústavu, kde nás už čakali naši sprievodcovia – prof. Ing. Imrich Točka CSc., ktorý hovoril najmä o faune a flóre Zoborských vrchov a Ing. Ján Kratochvíl, ktorý nás oboznámil s históriou, archeologickými nálezmi a už vykonanými i plánovanými reštaurátorskými prácami v kláštornom komplexe. 

Deti sa potom zabavili aj miestnymi atrakciami,poprezerali si aj ostatné, ešte nezreštaurované kláštorné ruiny. Po čase strávenom v danom komplexe sme sa ešte prešli po lese inou cestou späť ku Svoradovmu prameňu. Potom sme sa presunuli ku parkovisku, kde sme počkali na autobus. Sme radi, že sme mohli spoznať významné miesta nášho kraja.

Fotogaléria

(text: Mgr. Z. Katrebová)

Novinky v kocke