Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Exkurzia 5.A a 5.B v Modre

Navštívil sme miesta, kde sa rodila spisovná slovenčina

Dňa 25. októbra 2017 nám Modra otvorila svoju náruč. Prvá expozícia, ktorú sme navštívili bola Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera. Je predstaviteľom slovenskej keramickej figurálnej tvorby. Dielom svojich rúk oslávil prácu, zvyky a obrady jednoduchých ľudí. Gratulujeme, dožíva sa 95 rokov!

 

Múzeum Ľudovíta Štúra

S prívlastkami slovenské, národné, je kolískou dnešnej kodifikovanej slovenčiny. Ľudovít Štúr si skvelo vybral:

                Základ – stredoslovenské nárečie – najčistejšie

                Pravopis – fonetický: „Píš ako počuješ!“

Hudobnosť – Rozprávaj krásnou ľubozvučnou slovenčinou...

                Význam – celonárodný, historický, hodnota diela, života - nezmerateľná

V slovenských národných dejinách sa sotva nájde taká jedinečná osobnosť, akou bol Ľudovít Štúr. Charizmatický, rozvážny, hlboko ľudský. Takto si ho pamätáme z rozprávania tety sprievodkyne.

„Jeden opravdivý príklad zaváži viac, než tisíc rýchle zapadajúcich slov.“                                             -Ľudovít Štúr

Účastníci jazykovednej exkurzie sa v ten deň zmenili na investigatívnych novinárov. Pozorne počúvali, zapisovali si a fotografovali. Zdokumentované fakty teraz spracúvajú do formy digitálnej prezentácie, novinovej, knižnej, umeleckej. Výsledky ich práce si budete môcť po vyhodnotení prezrieť na našej stránke. Z interview vyberáme:

„Mne sa veľmi páčilo. Boli sme aj na cintoríne. Nad Štúrovým hrobom je pomník Slovenská Jar. Boli sme tam 5.A, 5.B, dve triedne a jedna slovenčinárka.“                                                                           -Zuzka Kviatkovská, 5.B

 

„V múzeu boli milé tety. Videla som pramienok vlasov Štúra a kúsok kosti z jeho poranenej nohy. Dozvedela som sa, že nikdy nenadával. Radil, aby namiesto nadávky použili slovo koža.“                                      -Laura Kopecká, 5.B

 

„V Modre sa mi veľmi páčilo. Dozvedela som sa, že podľa Ľ. Štúra je pomenovaná planétka medzi súhvezdím Orion a Jednorožec. Chcela by som tam ísť znova.“                                                                     -Eliška Petrušková, 5.B

 

„Páčila sa mi cesta tam a späť. Bolo dobre. Mám z toho pekný zážitok.“                                        -Filip Kopček, 5.B

 

„Boli sme v múzeu Ľ. Štúra. Páčilo sa mi nakupovanie suvenírov a hranie sa so slizom. Doma som s nadšením rodičom prečítala všetko o Ľ. Štúrovi.“                                                                             -Karolínka Bieliková, 5.A

 

„Boli sme v troch múzeách. V druhom začalo Lauru pichať v boku. Pani učiteľka triedna jej poradila a bolesť hneď prešla. Laura povedala, že Cintulová mala byť asi doktorka. J“                                              -Terezka Szabová, 5.A

 

„Myslel som na rodinu. Kúpil som šálku pre maminu, magnetku s Ľ. Štúrom, vázu s modranskou keramikou a šarkana pre brata. Bolo nám tam dobre.“                                                                          -Dominik Čepček, 5.A

 

„Ja si pamätám, že ten Štúr sa ani neoženil, lebo chcel pokračovať v učení.“                                   -Autor neznámy

 

Fotogaléria

(text: Mgr. I. Gulišová, foto: Mgr. d. Hatinová)

 

Novinky v kocke