Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Záložka spája školy

Naša škola sa tento rok už po druhýkrát zapojila do projektu vyhláseného v rámci  Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom bolo podporiť záujem detí o čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.  Témou projektu bol Tajuplný svet knižných príbehov, kde mohli deti rozvíjať svoju fantáziu. Pridelenou slovenskou partnerskou  školou nám bola ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza v Orechovej Potôni.

Žiaci vytvorili krásne záložky rôznymi technikami, z ktorých mali aj sami veľkú radosť. Radosť však bola oveľa väčšia , keď si mohli vybrať záložku vytvorenú neznámym žiakom.

Prajeme všetkým našim mladým čitateľom veľa zábavy, zážitkov a krásneho slova z prečítaných kníh. Veď nie nadarmo sa hovorí, že kniha je najlepší priateľ človeka.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. S. Porhajašová)

Novinky v kocke