Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Nová pomôcka

V novom školskom roku si žiaci 3.B našli aj malé prekvapenie. Mali krásne vymaľovanú triedu a novú interaktívnu tabuľu. Žiaci si pri práci s tabuľou rozvíjajú informačnú a počítačovú gramotnosť, ktorá je pre dnešný život nevyhnutnosťou. Tieto úpravy sa mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore projektu RENOVABIS. Takto môžu naši žiaci ľahšie a názornejšie získavať nové vedomosti. Prehlbovať ich aj hravou, im blízkou formou.

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. K. Bottová)

Novinky v kocke