Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Biológia v 8.A - O sopkách trochu inak

Vedomosti o sopkách niektorí žiaci 8.A zrealizovali vo svojom praktickom projekte. Vytvorili peknú maketu sopky a ukázali svojim spolužiakom jej činnosť.

 

Fotogaléria

 

(text a foto : PaedDr. Beáta Szőcsová)

Novinky v kocke