Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Beseda s policajtkou

Dňa 24. a 25. januára zavítala do našej školy medzi žiakov 1. až 4. ročníka  preventistka mestskej polície Mgr. Zuzana Bucheňová.  Zaujímavou formou vysvetlila prvákom zásady bezpečnosti na ceste a dôležitosť nosenia reflexných prvkov. S druhákmi rozobrala správnu komunikáciu medzi spolužiakmi. 

S tretiakmi a štvrtákmi preberala problematiku šikanovania, bezpečné používanie mobilných telefónov a internetu. Ďakujeme za poučnú prednášku a diskusiu, ktorá sa deťom veľmi páčila.

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. S. Porhajašová)

 

 

 

 

Novinky v kocke