Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Slovenčina hrou

Chrípkový vírus zaúradoval a školský karneval sa  musel vmestiť iba do jednotlivých tried. Tak 9.2. prichádzali do lavíc rôzne bizarné postavičky, zamaskovaní beťári i víly, vojaci, šašovia...Žiaci na druhom stupni mali povinné 4 vyučovacie hodiny, preto   v V.B  sme koncipovali vyučovanie literatúry tak, aby deti neprišli o fašiangovú radosť.  Dramatizácia básne autorky Dany Fischerovej nám poskytla široký priestor užiť si učenia i zábavy. Deväťstrofovú báseň Drnky brnky, kde sa stretli milé zvieratká, si deti podelili a pripravili si ich výtvarne ako rekvizitu k prednesu básne. Marek sa stal triednym kameramanom, réžie sa ujali dievčence.

Na záberoch si môžete všimnúť karnevalové kostýmy i šikovnosť našich detí,  využitie medzipredmetových vzťahov, prepojenie prierezových tém, ale hlavne radosť a nadšenie v očkách detí. To bolo učenie, ktoré nebolelo a neťažilo. Naopak, prinieslo veľa užitočného a to, čo najviac poteší... spoluprácu detí, prajnosť, radosť a príjemnú atmosféru.

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. G. Kratochvílová)

Novinky v kocke