Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Slovenčina ľahko, hravo, s úsmevom

Vzory podstatných mien si mnohí pamätajú, mnohí už možno  zabudli, ale malí žiaci  v V.B. triede sa práve v týchto týždňoch  s nimi zoznamujú. Nie je to jednoduché, pretože abstraktná gramatika a pravidlá majú svoje úskalia. Treba zapojiť veľa myšlienkových pochodov na porozumenie. Po teoretických i praktických cvičeniach prišlo i na overovanie pamäťových stôp. Pomohla nám didaktická pomôcka MIKA, kde deti mali zvládnuť  množstvo slov v určitých  pádoch a priradiť  ich k rodu a  príslušnému vzoru.

Skupinová práca je veľmi obľúbená a príjemná, deti „učia” deti. Prijímaná informácia  v skupine je akceptovaná, bezprostredná a prirodzená. Takto sa nám spoločne podarilo  vysoko efektívne  zopakovať   tematický celok a utvrdiť si vedomosti, zvýšiť si gramatickú zručnosť  a zároveň mať aj radosť z učenia.

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Gabriela Kratochvílová)

Novinky v kocke