Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Stretnutie prváčikov so starými rodičmi

Moja babka a môj dedko,

vzácni sú mi nadovšetko...

V utorok 10.4.2018 prežili pekné popoludnie naši starkí, starké, babky, dedkovia, (ale i mamičky, ockovia a súrodenci) v milej spoločnosti so svojimi vnúčatami - prváčikmi. Tí si pre nich pripravili bohatý program. Potešili ich srdiečka veselými piesňami, vtipnými básničkami, divadielkom O repke, zahrali na hudobných nástrojoch a predviedli  ľudové tance sprevádzané spevom a hrou na harmonike.

Po programe čakalo všetkých milé pohostenie v triedach, kde deti prejavili svoju úctu a vďaku svojim starkým a odovzdali im malé darčeky.

Vďaka Vám za všetko, za každý vrúcny cit,

bez tepla Vašich sŕdc nemohli by sme žiť.

Fotogaléria

(text: Mgr. K. Škultétyová, foto:  Bc. M. Pružincová)

Novinky v kocke