Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Netradičná oslava Dňa matiek

V sobotu 19.mája sa uskutočnila púť do Šaštína k našej nebeskej matke,  k Sedembolestnej Panne Márii. Po viacerých organizačných peripetiách sa takmer šesťdesiatka pútnikov stretla na Zimnom štadióne. Vzájomné pozdravy, úsmevy a slniečko na oblohe predpokladalo príjemný a pekný deň. Prišli mamičky, staré mamy, otcovia rodín, starí rodičia, maličké deti i väčšie. Medzi nich dobre zapadli aj členovia učiteľského zboru a, samozrejme, aj naše sestričky Mária Agáta a sr. Petra Margaréta. Cesta ubiehala pokojne a v modlitbe svätého ruženca. V Šaštíne sa nám odkryl obraz našej monumentálnej, úžasnej Národnej svätyne – Baziliky Sedembolestnej Panny Márie.

Omšu celebroval miestny kňaz-pavlín z rádu Svätého Pavla Prvého Pustovníka (lat. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae...sám len s Bohom). Čítania sa zhostili  mamičky našich žiakov a našli sa aj malí miništranti. Naša nebeská matka bola prítomná nielen na oltári, ale cítili sme jej svätú prítomnosť, jej mocné pôsobenie a starostlivú ruku všade. Je to fascinujúce, mimoriadne premodlené a zázračné miesto, najlepšie na oslavu nielen našich drahých a dobrých mám, ale najmä Panny Márie,  tej najlepšej nebeskej matky, ktorú nám dal náš  dobrotivý Pán Boh. Každý deň nás objíma veľkou bezhraničnou láskou a napĺňa naše srdcia pokojom. Omšu oživila hra na gitare sr. Petry Margaréty a profesionálny spev nášho kolegu Mgr. A. Barčáka. Veľmi zaujímavý a podnetný bol sprievodný program bezprostredne po omši, prehliadka a lektorský výklad o histórii nášho národného skvostu - Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Dozvedeli sme sa mnohé fakty o architektúre, ale aj filozofii a histórii výstavby baziliky. Po vyše hodinovej prehliadke sme cestovali ďalej na našej púti, do mesta Skalice. Do malebného vinohradníckeho mestečka, presláveného  významnou históriou, pamiatkou na  kráľa Ludovíta I.Veľkého (Anjou), rovnako na Žigmunda Luxemburského. V Skalici žil  a pôsobil  velikán svetovej architektúry, národný umelec Dušan  Samuel Jurkovič, osobný priateľ Milana Rastislava Štefánika, autor  jeho mohyly na Bradle.  Je to tiež rodné mesto skladateľa a hudobníka Dr. Janka Blaha, Františka Krištofa Veselého. Zaujímavosťou je, že tu istý čas pôsobil aj učiteľ národov Ján Amos Komenský.  Skalica  je však preslávená aj  chýrnymi pochutinami - skalickým  trdelníkom  a vynikajúcim skalickým rubínom, ktoré sú európskym unikátom. Práve prebiehal Trdlofest, čo je skutočná oslava a sviatok týchto dobrôt. Po malej ochutnávke a príjemnom oddychu vo Františkánskom dvore sme sa vybrali na cestu späť, do Nitry. Strávili sme veľmi pekný, príjemný a požehnaný   deň v najlepšej spoločnosti našej drahej Panny Márie,  medzi dobrými priateľmi a milými  rodičmi našich detí.

Fotogaléria

(text: Mgr. G. Kratochvílová, foto: sr. Mária Agáta)

Novinky v kocke