Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Škola v prírode

V dňoch 14. – 18. mája sa 44 štvrtákov ŠKOLY V PRÍRODE otestovalo v existencii bez rodičovskej starostlivosti a prežili to všetko v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch. Samozrejme im v boji o prežitie pomáhalo 9 dospelých, triedne pani učiteľky, pani vychovávateľky a animátori. Veľkou radosťou bol príchod p. Petra, ktorý s nami strávil tieto radostné chvíle a bol všetkým veľkou oporou.

Aj keď doobedné vyučovanie bolo vyplnené získavaním vedomostí a zapojilo do činnosti hlavne mozog, poobedné aktivity dali zabrať telu. Deti celý pobyt strávili v 4 skupinách – Víťazi, Veľká dvanástka, Šmolkovia a Čičmanskí maliari. Súťažilo sa na Olympiádach, v nočnej hre aj v bodovaní izieb. Medzi tie nesúťažné aktivity patrila návšteva skanzenu, maľovanie šiltoviek, nákupy suvenírov, návšteva Betlehema v Rajeckej Lesnej a samozrejme sväté omše, kde p. Peter žiakom bližšie približoval poklad, akým je pre nás svätá omša.

Tento rok boli žiaci veľmi disciplinovaní a všetci sme ich chválili.

Fotogaléria

(text: Mgr. E. Caleková, foto: Mgr. E. Caleková, sr. Diana)

Novinky v kocke