Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Šťastná sedmička na výlete...

Výletný deň „D" pre siedmakov sa stal 10. – 12. jún 2018. Vtedy celá trieda 7.A sa vzdala na dobrodružný pobyt do Jedľových Kostolian. Nedeľné popoludnie bol čas, kedy nastupovalo 27 detí  a pani učiteľky M. Bírošová a B. Rajtarová do autobusu. Ešte zamávať rodičom, Nitre a hrá na výlet. Jedľové Kostoľany, podhorská dedinka v Tríbečskom pohorí nám ponúkala nielen dobrý servis a ubytovanie, ale aj celú nádhernú okolitú prírodu.

Drevené chatky sa stali naším dočasným domovom. Nebolo treba veľa  vybaľovania a už sa išlo na čistý horský vzduch a rekognoskáciu terénu. Ako správne a zdravo zvedavé deti, o chvíľu poznali celý rekreačný areál, všetky zákutia. Poskytoval veľmi dobré podmienky na športové vyžitie. Futbalová, volejbalová a lopta a bedmintonový košík lietali v ihrisku v jednom kole. Nečudo, že po športových výkonoch večera chutila. Po nej nasledovali spoločenské hry, rozhovory, ale bolo hlavne  veselo. Ďalší deň nás privítal slniečkom a dobrými raňajkami, ktoré nás posilnili na následnú túru. Cieľom sa stala rozhľadňa. Preverili sme si našu turistickú zdatnosť šľapaním do pomerne vysokého kopca. Ale námaha stála zato. Z rozhľadne sme mali možnosť pozorovať okolitú scenériu. Dedinky, hory, kopce, voľnú modrú oblohu. Občerstvenie na vrchole kopca dobre padlo. Ako to už býva, po príchode na chatky a krátkom odpočinku sa deťom rýchlo zregenerovali sily a futbalový turnaj pokračoval ďalej. Večer vypukla tanečná zábava, diskotéka s riadnymi decibelmi. Do tanca sa zapojili všetky deti, len Veronika Fusková s ortézou na nohe musela sediac podupkávať. Ťažko sa odchádzalo z veselej  zábavy, ale režim je režim. Deti zaspali ako keby kameň do vody hodil. Školský výlet končil ďalším dňom šporovaním, zábavou, hrami, ale hlavne s dobrou náladou a pocitom spolupatričnosti celého žiackeho kolektívu. Deti okrem pekných zážitkov si odniesli  poznatky o Tríbečskom pohorí,  správanie sa v prírode,  ale hlavne poznanie o spolupráci a pomoci spolužiakom, o sebadisciplíne a samostatnosti. Skvelý výlet otvoril mnohým deťom nielen poznávací obzor, ale najmä ten ľudský, kamarátsky a priateľský. Vrátili sme sa domov zdraví a šťastní.

Fotogaléria

(text: Mgr. M. Bírošová, foto: Mgr. B. Rajtarová)

Novinky v kocke