Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Prvý deň v škole

Veľký deň „D“  3. septembra 2018 priniesol do našej školy radosť a šťastie v očkách našich najmladších, malých prváčikov.

V kostole na sv. omši sme spoločne poďakovali za Božiu pomoc a Ducha Svätého sme prosili o požehnanie na celý školský rok.

Po svätej omši pán riaditeľ privítal žiakov, pedagógov, zamestnancov a rodičov a poprial im všetko dobré v začínajúcom školskom roku. Osobitne privítal nových prváčikov.

Fotogaléria

(text: Mgr. S. Porhajašová, foto: sr. Diana)

Novinky v kocke