Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Putovanie ôsmakov a deviatakov za pamätihodnosťami Trenčína a Skalky

14. 11. 2018 sa uskutočnila školská exkurzia VIII.A a IX.A triedy do Trenčína a Skalky. I keď v novembrovom dni, ale v mimoriadne priaznivom a peknom dni sme naplnili bohatý edukačný program vyučovania mimo triedy, ako zvykneme nazývať exkurzie. Na začiatku nášho vzdelávacieho cieľa sme sa ocitli na významnom historickom mieste, kde sa nachádza rímsky nápis z roku 179 n.l. Je to jedna z mála rímskych písomných zmienok dokazujúcich pobyt Rimanov v strednej Európe a na našom území. Nápis je venovaný víťazstvu Rimanov nad  germánskymi Kvádmi, dal ho zhotoviť  M.V. Maximianus, legát II.Pomocnej légie.  Odtiaľ sme sa presunuli  majestátny Trenčiansky hrad, ktorý sa hrdo vypína na vápencovom brale  vysoko nad pulzujúcim mestom.

Hrad už od 11. storočia strážil obchodné cesty Považia. Je preslávený aj jeho bývalým majiteľom. Koncom 13. storočia ho získal Matúš Čák Trenčiansky, uhorský palatín,  a  vytvoril z neho svoj sídelný hrad. Po smrti Matúša Čáka sa hrad dostal do vlastníctva viacerých uhorských panovníkov, napr. Ľudovítovi I.Veľkému, Žigmundovi Luxemburskému či Štefanovi Zápoľskému. Každý z nich  sa pričinil o ďalšiu prestavbu,  na hrade je viacero palácových komplexov a gotických i renesančných opevnení. Hrad je našou významnou národnou kultúrnou pamiatkou.  V jeho priestoroch sa nachádza aj povestná Studňa lásky, Jeremiášova bašta, Hladomorňa, Rotunda,  kasárne, delová bašta, letná veža, Barborin palác a Matúšova veža a rôzne iné stavby, ktoré sú v súčasnosti rekonštruované . Prechádzka nádvorím a všetkými objektmi hradu bola nielen dejepisným zážitkom, ale aj skúška  telesnej zdatnosti, pretože sa  vysoko rozprestiera na  obrovskej ploche.  Z hradu sú výnimočné výhľady na všetky strany sveta a prekrásny je pohľad na okolitú prírodu Považského Inovcameandre Váhu.  V centre mesta sme vyhľadali pamätník Ľudovíta Štúra. S Trenčínom sú spojení viacerí štúrovci. Toto mesto na Považí má skutočne nielen bohatú históriu, ale je to zároveň moderné mesto krásne a kultivovane vybudovaným centrom. Po krátkom osviežení a relaxe sme cestovali na Skalku, kde sme navštívili benediktínsky kláštor, pútnické miesto. V kláštore sme si vypočuli erudovaný výklad o vzniku a vývine kláštora, jeho benediktínske  a jezuitské obdobia. Kláštor vznikol v roku 1224 a založil ho nitriansky biskup Jakub I. Pôsobil tu  a žil aj náš patrón školy, svätý Beňadik, žiak sv. Svorada.  V priestoroch starobylého kláštora sa ukrýva nesmierna hodnota nášho kresťanského a náboženského života. Po fyzicky namáhavom dni  plného zážitkov sme šťastne docestovali do rodného mesta.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Kratochvílová)

Novinky v kocke