Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Nájdu cestu, aj keď nevidia

Mnohé dary považujeme za samozrejmosť. To, že vidíme slnko, kvety, ľudí, ... sa nám zdá normálne. Juraj a Marek vidia svet inak alebo ho nevidia? Stali sa našimi hosťami a s nimi prišla i dobrá nálada a radosť zo života. Stretnutie začali piesňou. Dozvedeli sme sa, že pri stretnutí s nevidiacimi je potrebné najprv sa slušne spýtať, či potrebujú pomoc. Ak áno chytíme ich pod pazuchu a zavedieme na želané miesto. Pritom im opisujeme cestu, napr. pozor konáre, odbočíme doľava...

Ukázali nám pomôcky, ktoré používajú: hovoriaca váha, teplomer, kalkulačku, písací stroj, ktorý má 7 kláves, hodinky, 3D kalendár. Nevyhýbajú sa ani športom. Aj žiaci si mohli vyskúšať aké je to byť nevidiaci. Dokonca si zahrali spolu futbal. Zaujala nás aj ukážka ako im pes pomáha v nebezpečných situáciách a ako ich sprevádza. Odpovedali aj na naše zvedavé otázky. Odchádzali sme povzbudení ich svedectvom a naladení zvládať aj menej ťažké situácie.

Fotogaléria

(text: Mgr. B. Farkašová, foto: p. Peter)

Novinky v kocke