Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Zima, zima, zimička...domčeky pre vtáčatá

Práca sa stala hrou. Naše deti sú nielen veľmi šikovné, ale majú aj dobré srdiečko, vzťah a cit pre prírodu. S pani učiteľkou PaedDr. B.Szöcsovou deti z V.A a zo VI.A triedy vyrobili na hodinách technickej výchovy kŕmidlá a búdky pre vtáčatá. Komponenty - drevené časti, klince a tiež aj pracovné nástroje  - kladivá poskytol odborník na prácu s drevom, profesionálny stolár, ktorý vysvetlil postup pri zhotovovaní búdok.

Deti sa pustili s veľkou vervou do práce. Mnohé sa stretli s takýmto materiálom a pracovným nástrojom po prvý raz a boli nadšené, ako sa im darilo. Pod odborným dohľadom pani učiteľky dokončili  skladanie  a montáž vtáčích búdok. Niektoré deti stihli búdky aj namaľovať, prípadne nalakovať, aby boli chránené pred  klimatickými zmenami počasia. Takáto aktivita priniesla deťom nielen  radosť z vykonanej práce, ale má aj významný edukatívny aspekt. Rozvoj zručnosti, motoriky, priestorové videnie, presnosť pri práci, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a hlavne učenie sa trpezlivosti a vzťah k hodnotám. Všetky búdky sa vydarili a deti si ich mohli s hrdosťou odniesť domov.  Veríme, že budú dobre slúžiť všetkým  drobným vtáčencom a nájdu v nich príjemný domov pre seba i svoje potomstvo a žiaci budú mať rovnakú radosť z vlastnej práce. 

Fotogaléria

(text: Mgr. G. Kratochvílová, foto: PaedDr.  B. Szöcsová)

Novinky v kocke