Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vianočný príbeh

V mestečku Betleme,

v jasličkách na slame

leží to dieťatko,

na ktoré čakáme ...

 

Deti z 2.B si pripravili pre svojich spolužiakov a tiež rodičov milé vianočné prekvapenie. Všetkým s radosťou vyrozprávali a zaspievali  príbeh o narodení malého Ježiška. Vystúpenie druháčikov vyčarilo spokojný úsmev nielen na tvárach ich kamarátov, ale v podvečer aj prítomných rodičov, starých rodičov, či iných rodinných príslušníkov.

Na záver sa deti rozlúčili vianočným vinšom a v sprievode akordeónu peknými koledami.

Fotogaléria

(text: Mgr. Katarína Škultétyová)

Novinky v kocke