Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Srdce na dlani 2018

Pomáhať nezištne, bez nároku na odmenu, či čakania chvály.

Aj takéto motto by mohol mať ôsmy ročník oceňovania dobrovoľníkov Nitrianskym centrom dobrovoľníctva v spolupráci s mestom Nitra, pod záštitou primátora Mareka Hattasa.

V stredu 30.1.2019 o 17.00 hod. v Synagóge boli ocenení dobrovoľníci za vykonávanie práce, ktorú robia počas svojho voľného času a menia veci a ľudí okolo seba k lepšiemu.

Medzi nominovanými dobrovoľníkmi v oblasti kultúra boli aj naše milé pani učiteľky Gabriela Kratochvílová a Ivica Gulišová. So žiakmi našej školy nacvičili divadelný projekt s názvom Keby kamene vedeli rozprávať..., ktorý bol prezentovaný v priestoroch zrekonštruovaných ruín Zoborského kláštora.  Pod režijným dohľadom pani učiteľky I. Gulišovej  a v dramaturgii pani učiteľky G. Kratochvílovej vzniklo pásmo o živote  sv. Svorada a Benedikta, patrónov našej školy, mesta aj Nitrianskej diecézy.

 

Pani učiteľkám ďakujeme za čas a ochotu venovanú práci s deťmi a sme radi, že aj takto prispeli k zviditeľneniu  Zoborského kláštora.

Fotogaléria

(text: Mgr. S. Porhajašová)

Novinky v kocke