Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Návšteva múzea Severka

Neďaleko našej školy sa nachádza  múzeum Severka a my ,chlapci z V. A triedy, sme to aj veľmi rýchlo využili. Išli sme sa tam s pani učiteľkou pozrieť. Expozícia je zameraná na históriu, na vznik a vývoj cechov na Slovensku a vo svete. Zistili sme, aké cechy boli u nás, kto to bol učeň, tovariš a cechmajster. Vyskúšali sme si v obuvníckej dielni výrobu topánok a vyrobili si štít jedného cechu. Bolo to zaujímavé a obohatili sme si naše vedomosti nielen z techniky, ale aj z dejepisu.

 

Fotogaléria

 

(text: žiaci V.A, foto: Mgr. J. Šabová)

Novinky v kocke