Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ako sa naši žiaci zmenili na malých remeselníkov

V dňoch 12.februára až 15.februára 2019 žiaci z V.B, VI.A a VII.A navštívili počas hodiny techniky jediné detské múzeum na Slovensku : Detské múzeum Severka, výstavu „Zo života cechov“.

Milé pani lektorky  v dvoch miestnostiach deťom priblížili cechy na Slovensku. Pomocou  symbolov hádali druh remesla, v drevenej truhlici našli veci súvisiace s cechovým životom. Predmety si mohli chytiť aj do ruky, narábať s nimi, tým ľahšie pochopili ich význam. Ukázali im vývesný štít, zvolávaciu tabuľku, pečatidlo či cechovú zástavu. Deti sa na niekoľko minút preniesli aj do improvizovanej dielne nitrianskych ševcov.

Tam sa oboznámili so životom a prácou obuvníkov. V ruke mohli držať drevené kopytá, repliku dobovej obuvi, vyskúšali si ako sa sedí a pracuje na trojnožke. Na  stenách videli obrazy   stredovekej obuvníckej dielne. Dozvedeli sa,  aký je rozdiel medzi klasickým a obuvníckym kladivom. So šidlom si vyskúšali robiť dierky do kože. Nakoniec sa dozvedeli ako to vyzeralo na trhoch. Výstava bola veľmi zaujímavá. Deti si rozšírili svoje vedomosti o remeslách. Na hodinách techniky si potom v škole vyrobili štít jedného cechu.

Fotogaléria 5.B

Fotogaléria 6.A

Fotogaléria 7.A

(foto a text PaedDr. Beáta Szὅcsová)

Novinky v kocke