Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Misijné múzeum

Žiaci  3.A a 3.B navštívili dňa 16.10. 2019 Misijné múzeum na Kalvárii v Nitre. Oboznámili sa so životom misionárov prostredníctvom filmu o misii kňaza SVD v Zimbabwe Kamila Kočana. Všetkých nadchli exponáty z ďalekých misijných krajín od živočíchov po ručne vyrobené nástroje a zbrane. Náš sprievodca páter Jozef Strečka porozprával krátko o svojej misii na Filipínach.

V kostole Nanebovzatia Panny Márie sme sa spoločne pomodlili za zomrelých a navštívili kryptu pod kostolom. Pomodlili sme sa pri lurdskej jaskynke.

Fotogaléria

(text, foto:  K. Škultétyová, J. Buffová)

Novinky v kocke