Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Pútnici do Velehradu...

Dňa 24.10. t.r. sa naši študenti gymnázia (seminaristi histórie a dejepisu) a žiaci 9.A základnej školy zúčastnili školskej exkurzie na Velehrad, do Uherského Hradišťa a do Modrej. Edukačným cieľom exkurzie bola hlavne cyrilometodská cesta za pamiatkami Veľkej Moravy a návšteva mariánskeho pútnického   miesta na Velehrade. Neďaleko Uh.Hradišťa v Starom Měste sa nachádza  pamätník a Múzeum Veľkej Moravy, kde nám lektorka múzea priblížila vznik nášho prvého kniežatstva, ale  najmä život a zvyky starých Slovanov. V centre múzea sa nachádzajú vzácne základy prvého kresťanského kostola, hroby Slovanov a okolo celej stavby sú archeologické pamiatky z 9. storočia.

Veľmi atraktívne sú figuríny veľkomoravských ľudí, ktorí znázorňujú rôzne životné situácie, napr. krst, hry, poľné práce, remeslá, vládnutie. V expozičných vitrínach sa nachádzajú atribúty a písomníctvo Veľkej Moravy. Ďalšou zastávkou bola návšteva Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda na Velehrade. Je to monumentálny barokový kostol a centrum mariánskych pútí. Zážitok z nádherného chrámu bol umocnený hlavne sv.omšou, ktorú nám pripravil páter Peter. Históriu, výzdobu a významnosť tohto miesta nám priblížil pán prof. Žebrák a zaviedol nás aj do zákristia, kde sa nachádza hrobka významného českého kardinála mons.  Tomáša Špidlíka. Na hrobke sme mohli obdivovať umeleckú sklenenú výzdobu, ktorú vytvoril  Marek I.Rupnik. Nádvorie chrámu a prekrásne počasie nám ponúkalo chvíľu oddychu a stíšenia. Poslednou zastávkou exkurzie bola návšteva archeoskanzenu Modrá. Nachádza sa približne 1 km od Velehradu. Je to unikátne postavené veľkomoravské hradisko- dedina. Autenticky postavené obydlia chudobných veľkomoravských ľudí, ale aj remeselníkov, roľníkov, obchodníkov, rovnako aj škola písomníctva a kniežací palác. Študenti i žiaci mohli vojsť do obydlí, pozrieť si jednotlivé nástroje, ktoré používali.  Obdivovali sme umnosť a zručnosť našich predkov pri stavaní strechy, hospodárskych budov a iné. V areáli neboli iba budovy, ale chovajú tam  aj živé domáce zvieratá, ktoré sa stali mimoriadnou atrakciou pre všetky vekové skupiny. Jednotlivé exponáty sú zostavené tak, aby návštevník získal obraz o živote a práci našich predkov v 9. storočí počas Veľkomoravskej ríše.  Všetky  tri ciele našej exkurzie obsahovo veľmi dobre nadväzovali a plasticky podali a utvrdili vedomosti o Veľkej Morave. Veríme, že školská exkurzia priniesla nielen vedomosti o našej bohatej  histórii, ale podporila vlastenecké povedomie,  duchovný rozvoj a najmä uchovávanie kresťanských cyrilometodských tradícií.

Fotogaléria

(text, foto: G. Kratochvílová)

Novinky v kocke