Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Exkurzia Modra

Dňa 22.10. sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili školskej exkurzie v Modre. Navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra. Počas celej prehliadky ich sprevádzal lektorský sprievod, ktorý bol pre žiakov veľmi zaujímavý. Bol vtom zahrnutý jeho súkromný život, jeho prvé lásky či potencionálne manželky. Žiaci sa dozvedeli, v akých podmienkach Ľudovít vyrastal či študoval. Po návšteve múzea sa presunuli do pamätnej izby , kde sa oboznámili s podrobnosťami z posledných rokov života národovca i okolnosti jeho tragickej smrti. Videli  pramienok vlasov Štúra i kúsok kosti z jeho poranenej nohy.

Ďaľšou expozíciou, ktorú navštívili bola Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera. Prezreli si jeho diela, v ktorých zobrazoval život, prácu a zvyky obyčajných ľudí minulých desaťročí.

Exkurziu žiaci ukončili návštevou mestského cintorína, kde sa zastavili pri hrobe Ľudovíta Štúra.

Fotogaléria

(text: M. Zaujecová, foto: K. Jakabová)

Novinky v kocke