Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Slnečný deň

Dňa 24.10. 2019 sa žiaci 7.A a 8.A zúčastnili školskej exkurzie v Banskej Štiavnici. Navštívili sme Starý zámok, ktorý je považovaný za kamennú kroniku mesta. Jeho múry otvárajú bránu do najstarších tajomstiev Štiavnice. Kedysi bol kostolom, ale v období tureckej hrozby bol prebudovaný na pevnosť. Videli sme expozíciu o najstarších dejinách regiónu, expozíciu streleckých terčov, kováčstva, slávnu fajkársku dielňu či výstavu Baroková plastika a Kalvária v azyle. V sakristii sú vystavené kópie obrazov z oltára tajomného Majstra M.S..

Veža ponúka efektný výhľad a ukážky historických hodinových strojov. Ako sa dýchalo v stredovekom žalári okúsite vo veži Himmelreich.

Potom sme navštívili Epicentrum Lásky alebo Banku lásky. V rodnom dome Maríny je High-tech zážitková expozícia venovaná Maríne – najdlhšej ľúbostnej básni na svete, ktorú napísal Andrej Sládkovič. Srdcom Epicentra Lásky je jediný archív lások na svete. Je vytvorený z veršov a strôf básne. Videli sme aj hovoriace obrazy, láskou aktivované verše či unikátny láskomer. V Sládkovičovej knižnici sme si zblízka pozreli originál viac ako 170-ročného rukopisu básne Marína.

Exkurziu sme ukončili krátkou prehliadkou mesta.

Fotogaléria

(text: Mgr. B. Rajtarová, foto: Mgr. B. Rajtarová, Mgr. D. Hatinová)

Novinky v kocke