Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Finančná gramotnosť naživo vo Viedni

Dňa 21.novembra  2019 žiaci 9.ročníka a maturanti nášho gymnázia GCM absolvovali školskú exkurziu do Viedne. Edukatívnym cieľom exkurzie  bola finančná gramotnosť, ktorá v celej populácii vysoko absentuje. Preto sme  privítali možnosť zúčastniť sa tohto  zmysluplného projektu. Viedenská Erste Sparkasse Wien (Prvá stavebná sporiteľňa) organizuje pre školy edukatívny popoludňajší program zameraný na finančnú gramotnosť pod názvom FLIP (Financial Life Park). Prízemie a prvé podlažie banky je celé vkusne  architektonicky a najmä  didakticky prispôsobené a upravené na takúto aktivitu. Program pre jednu triedu trvá takmer 2,5 hodiny, kedy sa po celý čas deťom venujú 2 erudovaní lektori.

Pri príchode dostane každý žiak a študent svoj tablet, menovku a rozdelia sa do skupín nie podľa vlastného uváženia, ale lektori si ich označia pod kódom, napr. diamant a zlato. Tak sa z našich detí stali zlatíčka   a diamantíky.  Po prvom úvodnom teste z ekonomických a finančných otázok pokračovali do účelovo  zariadených buniek, ktoré boli zamerané na rozličné ekonomické oblasti. Každá bola zaujímavá a korešpondovala v mnohom s osnovami občianskej náuky a ekonomiky. Napríklad v časti rodinný rozpočet (RR) museli percentuálne vyčleniť jednotlivé výdavky a príjmy do príslušných účtov. Ozrejmili si termín inkaso, trvalý príkaz, bankový účet, bankový prevod, sporenie, IBAN a pod. Rovnako zaujímavý bol aj „pobyt“ v trezore, kde sa nachádzali bankové schránky. Tam sa dozvedeli všetko o sporení a majetku. Naučili sa, že poznáme hodnotu majetku: materiálnu, emocionálnu a skrytú. V časti podnikanie dostali informácie o pozitívach a negatívach podnikania, čo je rentabilita. Odpovedali na otázky, či je výhodné podnikať, či byť zamestnancom. Keď už bolo sedenia a počúvania neúrekom, ocitli sa na kondičných bicykloch, kde jeden dobrovoľník  musel na bicykli vyvinúť dostatok energie,  aby sa objavila na displeji tabletu otázka, na ktorú ostatní 3museli rýchlo odpovedať. V ďalších oddeleniach,  napr. v oddelení fórum názorov sa dozvedeli o peniazoch, o eure, o prínosoch či negatívach jeho zavedenia, pozreli  si aj  rôzne  ankety. Potom  samy deti vyjadrili vlastný názor o eure.  Mimoriadne oceňujeme aj počin, a to zameranie tejto finančnej inštitúcie na ekológiu,  problémy globalizácie a etické správanie. Na filmových ukážkach im premietli film o výrobe tabletov, mobilov, rifieľ, kávy. Myslíme, že až tu si deti hlboko uvedomili, čo robí bezbrehé ničenie hodnôt a strata ľudskej dôstojnosti pri výrobe všetkých spotrebných tovarov, ak sa nedodržiavajú základné etické a morálne normy. Vo filmovej produkcii videli prácu takmer otrokov v Ázii a v Južnej Amerike a inde vo svete  pri výrobe ich obľúbeného oblečenia, počítačov, tabletov a pod.  Mohli sa  presvedčiť, čo  to spôsobí, ak materiálna hodnota a bezhraničné baženie po zisku preváži nad morálkou,  ľudskosťou, nad elementárnou ľudskou dôstojnosťou  a nad ochranou prírody.  Úplne šokujúce sú fakty o výrobe obľúbených džínsov. Spotreba vody   na výrobu jedných takýchto nohavíc je enormná, až 8000 l. A prvotná pláca za ne je iba 0,80€, teda pár centov. Veríme, že aj takéto skúsenosti zanechajú stopy na našich deťoch a  v budúcnosti sa budú riadiť etickými a morálnymi  pravidlami.  Na záver sa spojili opäť obe skupiny a odpovedali na tie isté otázky, ktoré im boli na začiatku mnohé neznáme. Po absolvovaní kurzu môžeme jednoznačne skonštatovať, že sa rapídne zlepšili  v teoretických znalostiach a zručnostiach finančnej gramotnosti. Nielen  rýchlo a efektívne, ale veľmi príjemnou  zábavnou  formou sa naučili žiaci a študenti užitočné vedomosti a poznatky,  a že sa z nich stanú dobrí hospodári, dobrí gazdovia vo svojich rodinách i v našej krajine.  Počas celej exkurzie sa žiaci a študenti správali veľmi vzorne, disciplinovane a dôstojne reprezentovali  našu školu. Veríme, že všetky nadobudnuté poznatky zúročia  v praktickom živote. Rovnako dúfame a veríme, že sa  tohto výborného programu  zúčastnia aj ďalší naši žiaci a študenti.

Fotogaléria

Zapísala: Mgr. G.Kratochvílová

foto: Mgr. G.Kratochvílová

Novinky v kocke