Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Advent v triedach

ADVENT je čarovným obdobím čakania na Vianoce, vyzýva kresťanov k stretnutiu s Kristom,  v našom každodennom živote.  Adventný veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Symbolom nádeje. Predstavuje symboliku Kristovho kríža alebo tiež Božiu večnosť a jednotu. Aj naši žiaci si vyrobili na hodine techniky krásne adventné vence. Posúďte ich šikovnosť.

 

Piataci

Šiestaci

Siedmaci

Ôsmaci

Deviataci

(text a foto: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

Novinky v kocke