Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Biológia v 9.A - trochu inak

Niektorí žiaci  vymodelovali sopky z rôznych materiálov. Výbuch sopky a následná simulácia vytekania lávy zaujala najviac.

 

Fotogaléria

(text a foto: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

Novinky v kocke