Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Orientačný beh

2. kolo  nitrianskej  školskej   ligy   v   orientačnom   behu

žiakov a žiačok  ZŠ  a  8 – roč. gymnázií

 

Súťaž sa konala  25.  októbra  2012  v areáli  výstaviska  Agrokomplex  Nitra.

Pretekov  sa  zúčastnilo  7  základných  a stredných škôl  – 20  žiačok  ZŠ a  21  žiakov  ZŠ. 

Výsledky kategórie žiačok :

3. miesto – Kisová Klára

5. miesto – Čanigová  Mária

6. miesto – Kónyová  Lilia Anna

 

Výsledky kategórie žiakov :

1. miesto – Belák Erik

 

Pretekári na prvých troch miestach  boli ocenení diplomom a medailou.

Novinky v kocke