Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Olympiáda zo slovenského jazyka

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka sa uskutočnilo v pondelok  18.11. Zúčastnili sa ho  8  žiaci VIII. a IX. ročníka. Úlohy tejto náročnej súťaže pozostávali z troch častí: z  jazykového testu, v ktorom riešili rôzne gramatické i syntaktické úlohy, čítanie s porozumením, literárne otázky, v ďalšej časti transformáciu textu. V limitovanom čase zostavili  opis s využitím umeleckých výrazových prostriedkov (trópy, figúry). To bola písomná časť a III. časť -  rétorická. Súťažiaci mali  počas piatich minút privítať hostí na adventnom benefičnom  koncerte. Úlohy boli náročné, ale žiaci ich zvládli vynikajúco. Jednotlivé zložky boli bodované podľa predpísaných kritérií.

Víťazkou školského kola sa stala  Ema Gajdošová, žiačka IX.B triedy, a postúpila do okresného kola, ktoré sa bude konať 13.12.2013. Na druhom mieste skončili žiaci s rovnakým počtom bodov: Samko Olach z VIII.A, Patrícia Kováčiková z VIII.A a Karol Rathouský z IX.A. Na treťom mieste skončila Anna Mária Babčanová z IX.B. Členky hodnotiacej komisie mimoriadne potešili všetci zúčastnení žiaci, lebo podali skutočne pekné výkony a z ôsmich súťažiacich 6 splnili podmienky úspešnosti.

 

Všetkým gratulujeme a ďakujeme, víťazke držíme palce v ďalšom kole.
 
 Ukážka z tvorby žiaka 9. A - Karola Rathouského:

 

Keď vianočný zvonček šťastia zazvoní...

(Umelecký opis)

 

Keď vianočný zvonček šťastia zazvoní, láska ohreje aj to najchladnejšie srdce.

Človeka prenikne šťastie, pokoj, milosrdenstvo a harmónia, čo je pre tento biely čas to najdôležitejšie.

Celý dom od pivnice cez kuchyňu, detskú izbu až po strechu je preniknutý vôňou zákuskov, medovníkov, vianočného pečiva, no hlavne vôňou lásky, rodinného pokoja a radosti z toho, že sú všetci spolu a radujú sa z narodenia Božieho Syna. Anjeli na nás z neba sypú múčku, v ktorej sa deti s radosťou kúpu. Stavajú snehuliakov, sánkujú sa, guľujú. Zahodia za hlavu všetky starosti a povinnosti. A dospelí urobia presne to isté.

Aspoň počas zvonenia vianočného zvončeka sa na chvíľu všetci stávame deťmi.

 

 

Novinky v kocke