Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Biologická olympiáda 2015

Školského kola Biologickej olympiády kategórie E , odbornosť Zoológia sa zúčastnilo 5 žiakov, a to z V. B  - Alexandra Blažková, z V. A - Klára Jozeková, Magdaléna Pogáňová, Ľudmila Neviďanská, zo VII. A Lucia Pániková. V okresnom kole nás reprezentovali Klára JOZEKOVÁ – získala 7. miesto  a Alexandra  BLAŽKOVÁ  - 9. miesto  – obe boli úspešné riešiteľky.

 Pripravovala : PaedDr. Beáta Szőcsová

Novinky v kocke