Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Liečivé rastliny

V horúcich dňoch  12. júna až 14.júna 2015 v Bratislave reprezentovali našu školu  žiaci z 5.B triedy v celoslovenskej súťaži Liečivé rastliny. Krásny úspech  - 3. miesto,  získala Alexandra BLAŽKOVÁ. Hannah Hillová, Dominika Rácová, Tatiana Bohačiková , Sára Barantalová a Samuel Krajčír dostali diplom úspešného riešiteľa.

Celoslovenskému kolu predchádzali dve korešpondenčné kolá – test o liečivých rastlinách, v druhom kole museli súťažiaci zhotoviť náhrdelník z dvoch rastlín, ktoré museli popísať, nakresliť a porovnať dve predpísané rastliny, kresby a náhrdelník museli potom odfotiť, všetko poslať elektronicky. Na celoslovenskom kole museli ukázať vedomosti v teste z  predpísaných rastlín, určiť presné názvy živých  a vylisovaných rastlín , určiť čaje. Po dva večere vytvárali z tŕstia domček. V sobotu sme navštívili v Bratislave Slovenské národné múzeum -  Prírodovedné múzeum .

Pripravovala: PaedDr. Beáta Szőcsová

Fotogaléria

Novinky v kocke