Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Všetkovedko

Dňa 1.12.2015 sa uskutočnila súťaž Všetkovedko. Zúčastnilo sa 37 žiakov 1. až 5. ročníka. Súťažiaci dostali 2 hárky papiera s 25 otázkami z oblasti slovenského a anglického jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej teórie, znalosti umenia, dopravnej výchovy a športových pravidiel.

 

 

 

 

Úspešní riešitelia v celoslovenskom kole získali titul „Všetkovedko“:

5. miesto / 198 b – Timotej Tužák (3.A)

6. miesto / 154 b – Júlia Vojtechová (2.B)

9. miesto / 147 b – Linda Dalošová (2.B)

12. miesto / 182 b – Anna Chrtianska (4.A)

20. miesto /172 b – Agáta Tomanová (4.B)

21. miesto /170 b – Jakub Vrchovský (5.A)

22. miesto / 170 b – Lukáš Pastier (4.B)

24. miesto /126 b – Timotej Petrík (2.A)

30. miesto / 161 b – Natália Labovská (5.B)

40. miesto / 152 b – Natália Vrchovská (4.B)

42. miesto /154 b – Martin Kettmann (3.A)

54. miesto /142 b – Eliška Petrušková (3.B)

Výhercom srdečne gratulujeme!

(text: Mgr. Zuzana Katrebová)

 

Novinky v kocke