Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Úspechy v matematike

 Najlepšie matematické mozgy našej školy súperili v okresnom kole s konkurenciou v týchto súťažiach: Matematická olympiáda a Pytagoriáda. Naše matematické esá:  Jakub Vrchovský (5.A) sa stal víťazom Matematickej olympiády a Oliver Kotrusz (5.A) zvíťazil v Pytagoriáde.

Naši ďalší úspešní riešitelia boli: Matúš M. Žuk-Olszewski (5.B)  -5. miesto v Matem. olympiáde a Kamila Líšková (5.A) v Pytagoriáde.

Všetkým srdečne blahoželáme, ich matematické schopnosti si vysoko ceníme a želáme ďalšie úspechy. 

(text: Mgr. Margaréta Bírošová)

 

Novinky v kocke