Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Olympiáda v anglickom jazyku

10.12.2015 sa v našej škole uskutočnil už 26. ročník  Olympiády v Anglickom jazyku. Cieľom súťaže je rozširovať, prehlbovať  a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov, tiež rozširovať  ich záujem o sebavzdelávanie a umožniť im porovnať si svoje vedomosti a zručnosti.

 

Žiaci si otestovali  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách:

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazom stal Michal Hutira zo 7.A, na druhom mieste skončila Martina Vašinová zo 7.A a tretia bola Alexandra Blažková zo 6.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci,  zvíťazila  Zuzana Hosťovecká z 9. A, druhá skončila Dominika Halásová tiež z 9.A a na treťom mieste sa umiestnila Ema Ivanová z 9. B.

Do obvodného kola, ktoré sa konalo 13. 1. 2016 postúpili víťazi  z obidvoch kategórií a skončili ako úspešní riešitelia. V kategórii 1A sa Michal umiestnil na 10. mieste a v kategórii 1B sa Zuzka umiestnila na 17. mieste.

Úspešným riešiteľom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť a odvahu.

(text: Mgr. Beáta Rajtarová)

Fotogaléria

Novinky v kocke