Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Song contest

Dňa 20.4. 2016 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v piesni v anglickom jazyku „Song“ . Zúčastnilo sa 23 žiakov z oboch stupňov našej školy. Súťaž sa uskutočnila v 7.triede, kde sme si pomáhali počítačovou technikou. Niektorí žiaci mali pripravený hudobný sprievod – karaoke, niektorí boli doprevádzaní hrou na gitare. V porote boli p. uč. Rajtarová  a p.uč. Katrebová. Pomáhal nám aj manžel p. uč. Rajtarovej, ktorý spolu s pani učiteľkami zaspievali na úvod pieseň od L.Cohena – Halelujah. Mali sme aj široké obecenstvo. Svojou prítomnosťou nás potešili aj žiaci anglického krúžku spolu s p. uč. Porubskou, ktorá dlhé roky pripravuje žiakov na túto súťaž.

 

Prvé miesta postupujú na spevácke  súťaže – „Song“ v Domine a „Let´s sing“ (solóvý spev) vo Vrábľoch.

 

Umiestnenie:

1.kategória (1.stupeň) – sólový spev

1. Dorotka Ducháčková (4.B)

2. Rebečka Dřízhalová (2.A) a Adelka Ducháčková (2.B)

3. Emka Rajtarová (2.A)

 

1.kategória (1.stupeň) – skupiny      

1. Eliška Petrušková, Zuzka Kviatkovská, Laurika a Alžbetka Kopecké

2. ---

3. ---

 

2.kategória (5.-6.roč.) – sólový spev

1. Kamilka Lišková (5.A)

2.---

3.---

 

2.kategória (5.-6.roč.) – skupiny

1. Sárika a Sabínka Niňajové, Sofka Bánovská

2. Emka Doláková, Lucka Pallyová a Peťka Žilíková

3. Kamilka Lišková a Emka Bírová

 

3.kategória (7.-9.roč.) – sólový spev

1.---

2.---

3. Terezka Petríková (7.roč.)

Všetkým srdečne gratulujeme!

(text: Mgr. Zuzana Katrebová)


Fotogaléria

Novinky v kocke