Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Čítajte s nami

Tak ako každý rok, aj  v tomto školskom roku sa žiaci 2.-4. ročníka zapojili do 16. ročníka čitateľskej súťaže Čítajte s nami. Od októbra do apríla žiaci pravidelne navštevovali Krajskú knižnicu Karola Kmeťka v Nitre, kde v detskom oddelení prezentovali prečítané knihy a v súťaži zbierali body.  Pred vyhodnotením žiaci napísali záverečný test. A ako sme v súťaži obstáli?

 4.B trieda pod vedením tr.uč.Mgr.Barčáka získala 2.miesto v 3.kategórii, kráľom čítania sa stal Lukáš Pastier,

4.A trieda pod vedením tr.uč.Mgr.Porhajašovej získala 3.miesto  v 3.kategórii, kráľovnou čítania sa stala Anna Chrtianska.

Všetkým srdečne blahoželáme!

(text: Mgr. S. Porhajašová)

Novinky v kocke